Sjællandske Historiske
Artillerie og Feltcorps
Gør historien levende

Historiske Soldater

 

 

 

Foreningen ”Sjællandske historiske Artillerie og Feltcorps” i daglig tale SHAF blev dannet i 1996, og har til formår ved aktiv optræden at fortælle om og fremstille det militære liv for danske soldater i  krigene 1807, 1848 og 1864.

 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til fortidig  uniformering og beklædning, indhente oplysninger om fortidig levevis  inden for det militære og det civile liv.

Foreningen ,bygger på medlemmernes frivillige  medvirken i de mange aktiviteter, som man i årets løb kan engageres til. 

 Som medlemmer kan optages alle personer med interesse som i punkt  2, dog skal medlemmer som deltager i salutskydning være medlem af  en forening under ”Danske Sortkrudtskytter”.  Bestyrelsen bedømmer og beslutter en persons optagelse i foreningen.

SHAF har f.eks. medvirket ved markeringen af 200-året for Københavns bombardement og Træskoslaget ved Køge.  Man har deltaget i museumsdage og kulturnætter rundt om i landet og optrådt ved arrangementer i Tyskland, Sverige og Norge.

Se mulighederne for at få ”Sjællandske historiske Artillerie og Feltcorps” til et spændende arrangement under "Hvad kan vi tilbyde".

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk