Sjællandske Historiske
Artillerie og Feltcorps
Gør historien levende

Historiske Soldater

REFERAT

 

GENERALFORSAMLING 21. februar 2015

 

Tilstede: Ole, Palle, Bryan, Ulrik, Claus, Jesper, Niels-Erik, Jørgen, Andreas, Aksel, Flemming.

 

1. Dirigent: Ulrik

 

2. Referent: Jesper

 

3. Formandens beretning: Gennemgang af det forløbne års arrangementer. Sæsonen startede i DR i februar måned. Maj måned: Dianalund, Fregatten Jylland og Frederiksværk. Juli måned: Gräfnäs i Sverige og Lier i Norge. August: Sundtoldmarkedet. September: Frederiksværk. Oktober: Kronborg x flere. 1. november deltog vi i Kastellets 350 års fødselsdag.

 

Københavns befæstningsdag ved Vestvolden blev i 2014 uden vores deltagelse.

 

Der var 6 deltagere i nytårskuren i starten af 2015.

 

Der har kun været to tilbagemeldinger til vidensbanken i løbet af 2014.

 

Beretningen blev godkendt

 

4. Regnskab: Dette blev fremlagt og godkendt. Vi diskuterede om listen med foreningens materielle værdier skal indgå i regnskabet. Enighed om at den fremover skal fremlægges sammen med regnskabet.

 

5. Forslag: Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af foreningens navn fra SHAF til ”Historiske soldater”, da det giver god mening i forhold til vores hjemmeside og PR-arbejde. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Kontingent og tariffer: ingen ændringer.

 

7. Valg: Andreas trådte ud af bestyrelsen. NE blev valgt ind. Øvrige bestyrelse forsætter.

 

8. Suppleant: Andreas valgt som suppleant.

 

9. Regnskabskontrollant: Ulrik valgt.

 

10. Evt.: Diskussion af vores forsikring. Orienterende kommentarer vedrører Waterloo 2015 (1815). Niels Erik om kommende reenactments og markeringer relateret til 300året for slutningen på Store Nordiske Krig (1700-1720). I den forbindelse vil der være mulighed for samarbejde med nordmændene.

 

 

           
  2014 Regnskab SHAF    
         
  Indtægter 2014      
  Kontingenter (50 kr.forudbetalt) 1450,00    
  Arrangementer 78500,00    
  Retur bankgebyr 796,38    
    0,00    
  Samlede indtægter : 80746,38 80746,38  
         
  Udgifter 2014      
  Møder og Generalforsamling.   2745,60  
  Udbetaling til aktører   0,00  
  Arrangement udgifter   44701,20  
  Porto   0,00  
  Forsikring   3413,00  
  Diverse   459,50  
  Gebyrer    250,00  
  telefonpenge   0,00  
  Hjemmeside   708,00  
  Kontorartikler   0,00  
  Samlede udgifter   52277,30  
         
  Resultat før renter   28469,08  
  Rentetilskrivning   0,00  
  Årets resultat   28469,08  
         
         
  Balance for åresregnskabet 2014    
         
  Aktiver      
         
  Bankbeholdning 31/12-2014 *   54558,74  
  Kassebeholdning 31/12-2014   421,15  
  Aktiver i alt   54979,89  
         
  Passiver      
         
  Bank beholdning 01-01-2014   26358,66  
  Kassebeholdning 01-01-2014   152,15  
  Årets resultat   28469,08  
  Passiver i alt   54979,89  
         
  * 2000,00 øremærket sponsorpenge fra våbenmesse til 1807 låne-uniform
         
  Revideret             /        2015      
         
         
  Sign.  Sign.     
         
         
   
           
             
  Oversigt over værdier ejet af SHAF´s medlemmer
  22-02-2015          
4  bord/bænkesæt     kr. 1.700,00  
1 F.6 sabel        kr. 4.800,00  
1 Kadetsabel     kr. 3.800,00  
1 Oversejl       kr. 5.500,00  
1 Sort kasse       kr. 100,00  
1 Fortællebod   doneret    
8 Artillerihandsker     kr. 391,00  
1 C.7 fane       kr. 4.500,00  
1 Tromme     doneret    
1 Ex Fransk 1822 musket    kr. 2.700,00  
3 telte       kr. 6.900,00  
1 1864 uniformsjakke       kr. 2.300,00  
1 Gravkors m/skede      kr. 3.300,00  
1 Jægerhirchfænger 1801   kr. 1.800,00  
1 1807 officersuniformsjakke/støvler/hat   kr. 1.500,00  
1 1864 løjtnantuniformsjakke/hue   kr. 500,00  
1 1807 hat til videresalg   kr. 660,00  
             
             
  samlet       kr. 40.451,00  
             
             
             
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk