Sjællandske Historiske
Artillerie og Feltcorps
Gør historien levende

Historiske Soldater

Referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af Bestyrelsesmøde 1. februar 2014

 

Tilstede: Palle, Bryan, Flemming, Andreas og Jesper

 

Referent: Jesper

 

1.Behandling af forslag fra bestyrelsen: Vi talte om, at nytårskur for SHAF bør overvejes fremover, med de nuværende vedtægter kræver det dog tilslutning på Generalforsamlingen. Vi talte ligeledes om at der undertiden kan være behov for foreningstilskud til arrangementer, som ikke nødvendigvis involverer hele foreningen. I den forbindelse bør det være muligt at søge bestyrelsen om dette tilskud. Forslaget fremsættes på GF. Bryan fremsatte forslag om indkøb af fælles stof til videresalg blandt foreningens medlemmer og med henblik på hjælp til nye medlemmer med begyndervanskeligheder. Forslaget har tidligere været fremsat af Jesper. Andreas påtog sig at undersøge relevante indkøbsmuligheder.

2.Forslag fra øvrige medlemmer af SHAF: Jørgen Skov Jørgensen: ”Indkomne midler, inden for samme arrangement, fordeles til deltagende medlemmers transportudgifter ”Statens Regler”, forplejning, samt vedligeholdelse af deltagernes beklædning og beklædningsgenstande” Ingen opbakning til dette ved bestyrelsesmødet. Forslaget viderebehandles på GF.

 

3.  Forslag til vedtægtsændringer: Der fremkom intet, udover ovenforstående i 1 og 2.

 

4.Regnskabet: kasseren fremlagde udskrift, se denne.

5.Forslag til nye investeringer: 1807 låneuniform og reparation af telt. Dette skal foreslås på GF.

6.Arrangementer i 2014: Formanden gennemgik foreløbig aktivitetskalender. Umiddelbart indtryk af sæson med mange arrangementer. Væsentligt nyt var et arrangement i Dianalund den 3. maj.

7.Valg til bestyrelsen: Palle og Flemming er på genvalg. Frans ligeledes på genvalg til posten som regnskabskontrollant.

8.Opstilling af GF: vi enedes om lørdag 1. marts som foreløbig dato. Nærmere detaljer følger.

9.Forslag til poster ved GF: Bestyrelsen foreslår jesper som referent og ulrik som dirigent.

10.Nye regler vedr. sortkrudt: Vi talte om disse. Der fremkom ingen fælles holdning eller plan.

11.Evt.: Vi talte løst og fast om nogle ting Bryan tog op, bl.a.  brug af solbriller ved arrangementer.

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde 3. februar 2013

 

Tilstede: Flemming, Andreas, Bryan, Palle og Jesper

 

Referent: Jesper

 

  1. Behandling af forslag fra bestyrelsen: Forslag til SHAFs vedtægter er gennemlæst og bakkes op af bestyrelsen. Til GF vil der blive fremsat forslag om en tilføjelse til vedtægterne – at kørselstaksterne skal fastsættes af medlemmerne.
  2. Nye vedtægter: se ovenforstående.
  3. Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Jørgen Skov og Ulrik Sørig blev drøftet.Vi enedes om, at de fremlægges med henblik på afstemning til GF.
  4. Regnskab: Vores samlede indtægter for 2012 beløber sig til 41.199,00 og de samlede udgifter til 42.179,25, hvilket giver os et beskedent deficit på 980,25 kr.
  5. Arrangementer i 2013: Indtil videre regner vi med følgende arrangementer: Sjællands Odde 22. marts, Kronborg 25. maj, Frederiksværk 1. juni, Fåborg14-16. juni, Middelaldercentret i Nykøbing F 29-30. juni, Sverige 12-14.juli, Middelalder Centret 10-11. august,  7-8. september Frederiksværk, 29. september Vestvolden, 27. Oktober Kastellet, 3. november Rødovrehallen.

 

Derudover forventes det, at andre arrangementer dukker op. Så snart de er bekræftede, annonceres de på vores aktivitetskalender.

 

 

  1. Valg til bestyrelsen: Jesper , Bryan og Andreas er på genvalg og genopstiller.
  2. Opstilling af GF: Afholdes kl. 12 den 17. februar 2013. Bestyrelsen foreslår Ole som dirigent og Jesper som referent.
  3. Evt.: Vi talte om de kommende arrangementer. Talte endvidere en hel del om kørepenge. Hvilke arrangemneter der skal udbetales kørepenge til og hvad det på langt sigt kan få af konsekvenser for økonomien.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk